Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Криптографія

Галузь знань, метою якої є вивчення и створення криптографічних перетворень і алгоритмів. Розрізняють дві галузі криптографії: класична чи традиційна криптографія і сучасна криптографія.

Класифікація та аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії

Тарасов Д.О., Мельник А.С., Голобородько М.М. Класифікація та аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка” №673. - Львів 2010. - C. 365-374

Криптосистеми на еліптичних кривих або популярна криптографія

Останні рік - два, помітний значний ріст кількості статей у наукових виданнях та виступів на конференціях по темі захист інформації та криптографія.

Особливою популярністю користуються теми доповідей:

 • "Порівняння надійності криптосистем на еліптичних кривих з [...]" або "Використання еліптичних кривих у [...]", де [...] може бути чим завгодно.
 • "Порівняння надійності (довжини ключа) у [...]"
 • Інколи доповідь по такій комплексній та складній темі як захист інформації та точній і делікатній темі криптографія перетворюється на невнятне бурмотіння недоведених тверджень.

  Доводиться спостерігати наукові доповіді у галузі криптографіїi (навіть на вузькопрофільних семінарах) де доповідач не тільки не володіє математичним апаратом, а і не володіє означеннями по темі доповіді. Про якість "порівняння надійності [...]" взагалі не йдеться.

  Складається враження, що криптографія стає чарівним словом яке корисно включати у тему доповіді для проштовхування своїх статей та виступів.

  ДСТСЗІ СБ України

  Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформаціїi Служби безпеки України.
  Основний державний орган, що займається проблемами захисту інформації (створення СЗІi, ліцензування окремих видів діяльності, контроль ...)
  На сайті інколи з'являються новини та законопроекти.

  Syndicate content