Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Інформаційна війна та інформаційна зброя

Кілька ввідних робіт на тему "інформаційна зброя".

Для початку дам свою термінологію.
Інформаційна війнаi - дії, початі для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті власної інформації, процесів, що базуються на інформації і інформаційних системах. Основні методи інформаційної вийни - бокування або спотворення інформацийних потоків та процесів прийняття ришень супротивника.

Інформаційна зброяi - сукупність спеціалізованих (фізичних, інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів тимчасового або безповоротного виводу з ладу функцій або служб інформаційної інфраструктури в цілому або окремих її елементів. Основна дія інформаційної зброї - бокування або спотворення інформацийних потокив та процесів прийняття рішень супротивника.

Перша робота
Прокофьєва Д.М. Інформаційна війна та інформаційна злочинність
http://www.crime-research.iatp.org.ua/library/Prokop.htm

Невелике філосовсько-юридичне дослідження. Можна рекомендувати для початку.

Інформаційна війна являє собою цілеспрямовані інформаційні впливи, що здійснюються суб¢єктами вливу на мішені (об'єкти впливу) з використанням інформаційної зброї задля досягнення запланованої мети.
Під впливом розуміється переважно вплив на свідомість людей. Тобто інформаційна зброя - спеціально підготована та подана інформація для цільової групи осіб (назвемо "пропаганда"). Основна зброя такої "війни" - повідомлення засобів масової інформації та нетрадиційних джерел інформації.

Інша робота має більш технічний характер.

Лідія Леонтьєва Інформаційна війна в епоху глобалізації
http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem13-04.htm

Досліджуються загальні аспекти використання інформаційної зброї у контексті "...програмних та апаратних засобів..."

Інформаційна війна розглядає інформацію як окремий об'єкт або як потенційну зброю та вигідну ціль. Інформаційну війну можна розглядати як якісно новий вид бойових дій, активна протидія у інформаційному просторі.

Інформаційна війна – це атака інформаційної функції, незалежно від засобів, які застосовуються. Наприклад, бомбардування АТС або вивід з ладу інформаційно-комп'ютерної системи противника – операція інформаційної війни. При цьому, щоб операція була ефективною, слід виконати наступні дії:

  • примусити противника спостерігати за нашими діями;
  • змусити його вважати оману за правду;
  • діяти відповідно до цілей того, хто вводить в оману.

Сучасні засоби виконання інформаційних функцій зробили саму інформацію уразливою з точки зору доступу до неї та маніпулювання нею. Перш за все, уразливість інформації обумовлена:

  • концентроване зберігання інформації, наявність великих, можна сказати, глобальних баз данихi;
  • швидкість доступу до інформації, який здійснюється протягом від кількох секунд до кількох годин;
  • можливості інформаційних систем працювати автономно.

Наводяться приклади як психологічного впливу на групи осіб (інформаційна зброя типу "пропаганда") так і приклади атак на інформаційну інфраструктуру та інформаційні системи.

Основний висновок:
Інформаційна війна використовує переваги технологічних вдосконалень, вона вже настільки близько підійшла до практичної реалізації, що подальше нехтування цим питанням просто недопустиме. Потрібно зрозуміти, що вплив на програмне забезпечення може завдати невиправної шкоди стратегічним цілям ворожої національної інфраструктури.
Метою війни все більш стає не знищення збройних сил та населення противника, захоплення його території, а керування ним.
Зброєю в цьому напрямку боротьби є пристрої та технології, які використовуються для широкомасштабного, цілеспрямованого, швидкого та таємного впливу на цивільні та військові інформаційні системи противника.

У роботах також згадується інформаційний простір (кібернетичний простір) або інфосфера, тобто середовище, де ведеться інформаційна війна.

Коментар

Дякую за можливість і вітаю у першому коментарі учасників Блогу!

Проте, хотілося б висловитись за те, що інформаційні війни ведуться не проти інформації, а проти інформаційних систем.

Зловмиснику бажано здійснювати інформаційний вплив через об'єкти, щодо яких він отримав контроль. Для нього немає ніякого сенсу пошкоджувати функціональність узурпованого ресурсу.

Часто спостерігаю у наукових публікаціях, що наміри "інформаційних вояків" полягають у НСД чи порушені функцій безпеки АС, проте, вважаю, що класичні види загроз (відповідно НД ТЗІ) не є інформаційною війною.

У той же час нею є маніпулювання працюючою системою у власних намірах. І саме вміння підкорити систему собі є метою інформаційного вояки.

ДНС

Приклади використання фейків

Приклади використання фейків - http://dtarasov.net/stopfake

Додати новий коментар

Ця інформація зберігається приватно і не буде оприлюднена.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Glossary terms will be automatically marked with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from glossary marking and linking, use the special markup, [no-glossary] ... [/no-glossary]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

Детальніше про опції форматування